elokuu 20, 2016

Jäsenehdot & Rekisteriseloste

TFW Oulu jäsensopimus – sopimusehdot (1.11.2016 alkaen)

JÄSENYYSEHDOT

Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään sopimukseen merkityn vähimmäisajan (jäsenyysjakso 6 kk tai 12 kk). Jäsenyyden irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanominen tulee tehdä lähettämällä vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen: info(at)tfwoulu.fi.

Jäseneksi liittymisen yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen kertaluontoinen avausmaksu (20€). Avausmaksulla katetaan jäsenyyden perustamiskuluja, sekä kulkukortin kustannukset. Avausmaksua ei palauteta, vaikka jäsenyys myöhemmin irtisanottaisiin. Avausmaksu veloitetaan aina jäsenyyttä perustettaessa. Seuraavien kuukausien kuukausimaksu maksetaan e-laskulla tai alempana mainituilla erikoismaksuvälineillä. Kuukausimaksujen eräpäiväksi muodostuu myyntipäivä/aloituspäivämäärä.

Suosittelemme jäsenillemme e-laskun käyttöä. Paperilaskuista perimme voimassaolevan hinnaston mukaisen toimitusmaksun 5 €. Paperilaskuihin tuleva toimitusmaksu johtuu paperilaskujen lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista. E-lasku on jäsenillemme ilmainen ja ympäristöystävällinen.

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden maksutavat:

a) KÄTEIS-/KORTTIMAKSU MYYMÄLÄÄN

Jäsenmaksut voi suorittaa Klubistoreen käteisellä tai pankki-/luottokortilla myymälän aukioloaikoina. Jäsenmaksut tulee suorittaa myymälään vähintään 3 viikkoa ennen uuden jäsenmaksukuukauden alkua. Jäsenmaksut laskutetaan automaattisesti 2 viikkoa ennen uuden jäsenmaksukuukauden alkua, eikä niitä voi enää laskun lähettämisen jälkeen maksaa myymälään.

b) E-LASKU

Kuukausimaksu voidaan maksaa e-laskulla niin, että maksu veloitetaan eräpäivänä. Jäsenelle annetaan ohjeet e-laskulla maksamiseen jäsenkortin mukana. Jäsenen tulee tutustua huolellisesti ohjeeseen, jotta maksu tulee suoritettua oikein.

c) ERIKOISMAKSUVÄLINEET

Kuukausimaksu voidaan maksaa myös esim. Smartum-liikuntaseteleillä, Smartum-saldolla, Tyky-seteleillä ja Ticket Virikesetelillä (näitä maksuvälineitä kutsutaan näissä ehdoissa erikoismaksuvälineiksi). Jos sinulla on käytössä joku muu esim. työnantajan myöntämä liikuntaetu, varmista sen toimivuus Klubistoresta.

Allekirjoitetut liikuntasetelit voi jättää TFW Oululla sijaitsevaan lukolliseen postilaatikkoon tai ne voi tuoda Klubistoreen aukioloaikana. Smartum-saldolla maksettaessa tulee lähettää kuitti maksusta osoitteeseen info(at)tfwoulu.fi.

Erikoismaksuvälineillä voidaan maksaa vain täysiä kuukausia ja jäsenelle ilmoitetaan sähköpostilla, mihin asti kuukausimaksut on maksettu. Mikäli seteleillä maksettaessa setelien arvo ylittää täysien kuukausien kuukausimaksun, ei erotusta palauteta. Erikoismaksuvälineillä maksettaessa on maksu suoritettava tai kuitti maksusta esitettävä viimeistään kolme viikkoa ennen halutun maksun eräpäivää, jotta kyseinen kuukausimaksu voidaan hyvittää. Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin, tulee jäsenen maksaa kyseisen kuukauden kuukausimaksu e-laskulla. Tällöin erikoismaksuvälineellä tehty maksu hyvitetään seuraavien kuukausien kuukausimaksuista. Erikoismaksuvälineillä ei voida maksaa aloitusmaksua eikä ensimmäisen kuukauden jäsenmaksua.

3.2. JÄSENYYDEN TAUOTUS

6 kk:n ja 12 kk:n jäsenyyksissä sallitaan enintään yksi taukokuukausi vuodessa. Tauon ajaksi asiakas voi valita yhden haluamansa jäsenyyskuukauden laskutusvälin, jonka ajan jäsenkortti on poissa toiminnasta eikä kuukausimaksua peritä. Pidempää taukoa varten (yli 1kk) esim. sairauden vuoksi, asiakkaan on esitettävä asiaan kuuluva sairauslomatodistus. Ellei asiakas halua esittää sairauslomatodistusta jäsenyyden tauottamiseksi, on hänen irtisanottava jäsenyytensä normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti.

3.3. VUOSIJÄSENYYS

Vuosijäsenyys alkaa, kun avausmaksu ja ensimmäinen jäsenmaksu on maksettu. Vuosijäsenyys on voimassa vuoden määräajan jäsenyyden alkamispäivästä lukien, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Vuosijäsenyyden päätyttyä asiakkaan jäsenyys ja hinnoittelu muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi. Halutessaan asiakas voi muuttaa jäsenyyden 6 kk:n jäsensopimukseen tai uusia 12kk jäsenyyden ilman kustannuksia. Ellei asiakas kuitenkaan halua lainkaan jatkaa jäsenyyttä hänen on irtisanottava sopimus samoin kuin muissa toistaiseksi voimassaolevissa jäsenyyksissä. Mikäli asiakas sairastuu maksetun vuosijäsenyyden aikana ja jäsenyys keskeytyy yli kuukauden ajaksi, hänen on esitettävä asiaankuuluva sairauslomatodistus. Sairausloman kesto lisätään käyttöaikana ennakkoon maksetun jäsenyysajan jatkoksi.

4. JÄSENKORTTI

TFW Oulun jäsenille tehdään avausmaksun ja kuukausi- tai vuosimaksun maksamisen jälkeen henkilökohtainen jäsenkortti. Jäsenkortin voi noutaa Klubistoresta aukiolo-aikoina. Jäsenkortti toimii kulkukorttina TFW Oulun tiloihin ja se mahdollistaa TFW Oulun palvelujen käytön jäsenyyden aikana. Jäsenkortilla asiakkaamme saavat myös erilaisia etuja sopimuskumppaneidemme tuotteista. Jäseneduista tarkemmin TFW Oulun nettisivuilla.

Jäsenkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse info(at)tfwoulu.fi TFW Oulun henkilökunnalle. Uusi jäsenkortti tehdään jäsenelle avausmaksun hinnalla. Vialliset kortit vaihdetaan veloituksetta, mutta vääränlaisessa käytössä vaurioituneen kortin uusimisesta veloitetaan avausmaksua vastaava korvaus. Jäsenkortti on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

5. TUNTIVARAUKSET

TFW tuntivarauksia voi tehdä etukäteen TFW Oulun nettisivuilla. Ilmoittautuminen netissä loppuu 30 minuuttia ennen tunnin alkua, ja tämän jälkeen ilmoittautuminen onnistuu paikan päällä, jos paikkoja on vapaana. Paikkavaraus tulee perua viimeistään 60 minuuttia ennen tunnin alkua. Kolmesta (3) yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta käyttämättömästä paikkavarauksesta tilillesi tulee viikon varauskielto, jolloin et voi varata paikkoja tunneille netissä.

6. YLEISET JÄSENEHDOT

TFW Oulun jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Jos TFW Oulu havaitsee kortin väärinkäytöksiä, on sillä oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 200 € sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytöksen takia, TFW Oululla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle.

TFW Oulu voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai harjoitussalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info(at)tfwoulu.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. TFW Oululla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Toistaiseksi voimassaolevassa jäsenyydessä ei ole taukomahdollisuutta, paitsi raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella. Tauosta tulee sopia erikseen TFW Oulun henkilökunnan kanssa ja sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus.

Harjoittelu TFW Oululla tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa TFW Oulun yhteisiä sääntöjä sekä muita ohjeistuksia. Jäsenen tulee huomioida, että TFW Oululla ei ole aina henkilökuntaa paikalla. TFW Oulu ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

Jäsenen tulee ilmoittaa TFW Oululle nimen, puhelinnumeron, osoitteen sekä tilinumeron muutoksesta. TFW Oulu pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan TFW Oulun verkkosivuilla ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä ja ne astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta lukien. TFW Oululla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot löytyvät TFW Oulun verkkosivuilta.

TFW Oululla ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan TFW Oulun tai osan siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

TFW Oululla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.

REKISTERISELOSTE - Henkilötietolain (423/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Kamppailuklubi Oy / Y-tunnus: 2353281-9
Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
info@tfwoulu.fi

2. Rekisterin nimi

TFW Oulu jäsenrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käyttää TFW Oulun asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen.

Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)tfwoulu.fi.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika
  • Tilinumero
  • Jäsenen ostamat palvelut

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä. TFW Oulun jäsenet antavat kerättävät tiedot täyttäessään liittymislomakkeen rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Tietoja saadaan myös jäsenien ilmoittaessa tietojen muutoksesta.

6. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö muutoin niin edellyttää.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.